产品中心

作者:威廉希尔体育app|2020-02-28|浏览:96

Azerbaijani

QingdaoHeguWPCMachineryCo,LTD,həmişəyenilikləredilməsivədəfəsaxlanılmasımüxtəlifağacplastikmaşınvəməhsullarınaraşdırma,inkişafvəistehsalözünühəsrolunursəhmdarxüsusimüəssisəvar.ErkəndaxilikarxanalarbirWPCekstruziyaxəttinininkişafetdirməkkimi,bizimşirkətChina.Weağac-plastikmaşınpeşəkaristehsalçısıWPCekstruziyaxəttininqəliblər,prosesformulavəməhsulproduction.AccumulatedbaşekspertlərvətexniksaydavarvarWPCekstruziyaxəttininsahəsindəzəngintəcrübə,bizhərtərəflixidməttəminedəbilərvəöznövbəsindəəsaslayihə.