成功案例

作者:威廉希尔体育app|2020-05-01|浏览:138

Azerbaijani

QingdaoHeguWPCMachineryCo,LTD,həmişəyenilikləredilməsivədəfəsaxlanılmasımüxtəlifağacplastikmaşınvəməhsullarınaraşdırma,inkişafvəistehsalözünühəsrolunursəhmdarxüsusimüəssisəvar.ErkəndaxilikarxanalarbirWPCekstruziyaxəttinininkişafetdirməkkimi,bizimşirkətChina.Weağac-plastikmaşınpeşəkaristehsalçısıWPCekstruziyaxəttininqəliblər,prosesformulavəməhsulproduction.AccumulatedbaşekspertlərvətexniksaydavarvarWPCekstruziyaxəttininsahəsindəzəngintəcrübə,bizhərtərəflixidməttəminedəbilərvəöznövbəsindəəsaslayihə.